Pune Nagar Vachan Mandir

Pune Nagar Vachan Mandir

Your search returned 65 results.

2.
मावळंकर सरदेसाई घराण्याचा इतिहास.

by सरदेसाई गो.स.

Material type: Text Text Publication details: नरहर गोपाळ सरदेसाई. ; ; 0Availability: Items available for loan: पुणे नगर वाचन मंदिरCall number: 11b/6/11 (1).

3.
मराठी रियासत : 2 : शककर्ता शिवाजी.

by सरदेसाई गो.स.

Material type: Text Text Publication details: "के.भि. ढवळे, मुंबई." ; ; 0Availability: Items available for loan: पुणे नगर वाचन मंदिरCall number: 55/1/61 (1).

4.
मराठी रियासत : 5 : शाहू पेशवा बालाजीराव.

by सरदेसाई गो.स.

Material type: Text Text Publication details: "के.भि. ढवळे, मुंबई." ; ; 0Availability: Items available for loan: पुणे नगर वाचन मंदिरCall number: 55/1/65 (1).

6.
पेशवे दप्तरातून निवडलेले कागद पेशव्यांच्या रोजनिशितले उतारे 1 ते 10.

by सरदेसाई गो.स.

Material type: Text Text Publication details: GOVT.OF BOMBAY. ; ; 0Availability: Items available for loan: पुणे नगर वाचन मंदिरCall number: 55/1/02 (1).

8.
"मराठी रियासत 5, पुण्यश्लोक पेशवा बालाजी विश्वनाथ."

by सरदेसाई गो.स.

Material type: Text Text Publication details: --- ; ; 0Availability: Items available for loan: पुणे नगर वाचन मंदिरCall number: 55/1/66 (1).

9.
शिवसंस्कृती.

by सरदेसाई गो.स.

Material type: Text Text Publication details: "के.भि. ढवळे, मुंबई." ; ; 0Availability: No items available : Withdrawn (1).

10.
मावळंकर सरदेसाई इतिहास.

by सरदेसाई गो.स.

Material type: Text Text Publication details: नरहर गोपाळ सरदेसाई. ; ; 0Availability: Items available for loan: पुणे नगर वाचन मंदिरCall number: 11b/6/16 (1).

11.
मराठी रियासत छत्रपती रामराजा.

by सरदेसाई गो.स.

Material type: Text Text Publication details: केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशन मुंबई. ; ; 0Availability: Items available for loan: पुणे नगर वाचन मंदिरCall number: 55/1/63 (1).

12.
पेशवे दप्तरातून निवडलेले कागद पेशव्यांच्या रोजनिशितले उतारे 11 ते 18 शाहू आणि बाजीराव.

by सरदेसाई गो.स.

Material type: Text Text Publication details: GOVT.OF BOMBAY. ; ; 0Availability: Items available for loan: पुणे नगर वाचन मंदिरCall number: 55/1/03 (1).

13.
मराठी रियासत : 3 : उग्रप्रकृती संभाजी.

by सरदेसाई गो.स.

Material type: Text Text Publication details: "के.भि. ढवळे, मुंबई." ; ; 0Availability: No items available : Withdrawn (1).

14.
पेशवे दफ्तरातून निवडलेले कागद 33.

by सरदेसाई गो.स.

Material type: Text Text Publication details: "गर्व्हमेंट सेंट्रल प्रेस,मुंबई." ; ; 1933Availability: Items available for loan: पुणे नगर वाचन मंदिरCall number: 55/1/110 (1).

15.
मराठी रियासत : 5 : पुण्यश्लोक शाहू पेशवा बालाजीराव.

by सरदेसाई गो.स.

Material type: Text Text Publication details: "के.भि. ढवळे, मुंबई." ; ; 0Availability: Items available for loan: पुणे नगर वाचन मंदिरCall number: 55/1/64 (1).

16.
पेशवे दप्तरातून निवडलेले कागद पेशव्यांच्या रोजनिशितले उतारे 11 ते 18 शाहू छत्रपती ते पेशवे ते 21 बाळाजी बाजीराव.

by सरदेसाई गो.स.

Material type: Text Text Publication details: GOVT.OF BOMBAY. ; ; 0Availability: Items available for loan: पुणे नगर वाचन मंदिरCall number: 55/1/04 (1).

17.
मराठी रियासत-5 पुण्योक शाहू.

by सरदेसाई गो.स.

Material type: Text Text Publication details: "केशव भिकाजी ढवळे , मुंबई." ; ; 0Availability: Items available for loan: पुणे नगर वाचन मंदिरCall number: 55/1/121 (1).

18.
पेशवा माधवराव उत्तर हिंद.

by सरदेसाई गो.स.

Material type: Text Text Publication details: "गर्व्हमेंट सेंट्रल प्रेस,मुंबई." ; ; 1933Availability: No items available : Checked out (1).

19.
पेशवेदप्तरातून निवडलेले कागद.

by सरदेसाई गो.स.

Material type: Text Text Publication details: --- ; ; 0Availability: Items available for loan: पुणे नगर वाचन मंदिरCall number: 55/1/09 (1).

20.
जमाव विभागातील कागद.

by सरदेसाई गो.स.

Material type: Text Text Publication details: "गर्व्हमेंट सेंट्रल प्रेस,मुंबई." ; ; 1933Availability: No items available : Checked out (1).

Proudly maintained by First Ray Consulting