000 00474nam a2200109Ia 4500
008 200611b ||||| |||| 00| 0 eng d
100 _aनीलकंठ चिंतामण गद्रे
_967851
245 _aसंगीत कृष्ण कारस्थान-अंक १ ते ३
260 _bदी सोशलक्लब नाट्यसंशोधन मंदीर,पुणे
_c1936
300 _bपुठ्ठा
_a98
654 _aनाटक
999 _c305664
_d305664