000 00497nam a2200109Ia 4500
008 220207b |||||||| |||| 00| 0 eng d
100 _aफडके नारायण सीताराम
_968778
245 _aकमलपत्रे-ना सी फडके यांनी प्रवासातून पाठवलेली पत्रे
260 _bआयडीयल बुक सर्व्हीस.
_c1949
300 _a162
_bपुठ्ठा
654 _aवाड़मय
999 _c377293
_d377293