000 00337nam a22000977a 4500
999 _c422857
_d422857
008 200525b ||||| |||| 00| 0 eng d
100 _aकाळे रावजी रामचंद्र
_940486
245 _a मुंबई इलाख्यातील जमीनधारा पध्दति
260 _c1929
300 _a65