000 00497nam a2200109 4500
008 220522b |||||||| |||| 00| 0 eng d
100 _aह श्री शेणोलीकर/प्र न देशपांडे
_971721
245 _aमहाराष्ट्र संस्कृती-घडण आणि विकास
260 _bमोघे प्रकाशन,कोल्हापूर
_c1972
300 _a426
_bप्लॅस्टिक
654 _aमाहितीपर
999 _c429670
_d429670